Nye tal viser igen fremgang på Lolland-Falster

15. 12. 2016

Pressemeddelelse:

De seneste tal for antallet af nye virksomheder viser en markant stigning fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i år. Antallet af nye virksomheder er steget med henholdsvis 17% i Lolland Kommune og 5% i Guldborgsund Kommune. Til sammenligning er der i omegnskommunerne tale om et fald på 10%, og i Region Sjælland er der et fald på 9%. For landet som helhed er der et fald i antallet af nye virksomheder på 5%.

Markant ledighedsfald
Hvad angår ledighedstallene, så er der tale om et markant fald. De nyeste tal viser udviklingen fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal 2016, og her er tale om fald i ledigheden fra 2.703 til ca. 2.042. Når man kigger isoleret på langtidsledige, så er antallet i perioden faldet med 34%. Et resultat af denne udvikling er, at ledige blot udgør knap 6% af den samlede arbejdsstyrke på Lolland-Falster.

Konjunkturanalysen er udarbejdet af IRIS Group, København for Business Lolland-Falster. Udover de markant positive udviklinger inden for nye virksomheder og ledighedstallene viser analysen pæn en fremgang i ejendomssalget og en markant stigning i antallet af personer, der er startet i nyt job.

Der arbejdes for resultaterne
"Jeg har det lidt ligesom en fodboldspiller, der bliver bedt om at komme med en udtalelse, lige efter hans hold har vundet en kamp. Der er jo ikke så meget at sige. Det går godt", siger Mikkel Wesselhoff, adm. dir. for kommunernes og erhvervslivets fælles erhvervsorganisation Business Lolland-Falster.

Han tilføjer dog, at selv om tallene ser gode ud, og at fremgangen i landsdelen uden tvivl har bidt sig fast, så kommer intet af sig selv.

En holdindsats
"Noget af den fremgang, vi har oplevet igennem 2016 og til dels også sidste år, er naturligvis konjunkturbestemt. Men jeg mener bestemt, en vis del af effekten skal tilskrives kommunernes og vores fælles arbejde for erhvervslivets vilkår. Og så skal man selvfølgelig ikke glemme, at der er mange dygtige virksomheder på Lolland-Falster, som har formået at hæve niveauet. I virkeligheden er det faktisk lidt som en fodboldkamp, for vores fremgang er jo en holdindsats", forklarer direktøren.

Ny strategi
I foråret 2016 lagde bestyrelsen for Business Lolland-Falster, der består af både lokale politikere og erhvervsfolk, en ny strategi for udvikling af landsdelens erhvervsliv. Den består i at fokusere særligt meget på områderne Landbrug & Fødevarer, Industri & Anlæg samt Handel & Oplevelser.

"Vi har allerede set effekter af den nye strategi, og jeg forventer, at vi i 2017 vil kunne præsentere nogle hidtil usete tiltag for vores landsdel på baggrund af vores meget målrettede strategiske arbejde", fortæller direktøren.
I løbet af året er indsatsen over for iværksætteri desuden blevet skruet i vejret, og en række nye initiativer rettet mod erhvervslivet generelt er sat i værk. I forbindelse med den nye strategi blev der sat et mål om at Lolland-Falster i 2020 skal være det bedste sted at drive virksomhed inden for Greater Copenhagen.

Læs hele rapporten