Rapporter og analyser

Business Lolland-Falster fik i foråret 2016 udarbejdet rapporterne "Erhvervslivets forventninger på Lolland-Falster" og "Det kommunale erhvervsklima på Lolland-Falster". Begge rapporter er leveret af Dansk Erhvervs Fremme.

Hovedkonklusionerne fra besvarelserne af disse rapporter er:

 • Virksomhederne, særligt nystartede, befinder sig generelt i en vækstfase.
 • De vigtigste barriere ift. yderligere vækst er mangel på kvalificeret arbejdskraft og kapital.
 • Kvaliteten på infrastrukturen omkring forsyning (vand, spildevand, energi mm.) vurderes høj, mens vejnettet visse steder på Lolland vurderes under det ønskede niveau 
 • Landsdelens udviklingsmuligheder er hæmmet af dens image.

Ovenstående konklusioner bliver i høj grad afspejlet/mødt i de tiltag, kommunerne og Business Lolland-Falster har iværksat. Herunder er nævnt nogle centrale indsatser:

 • Vækst:
  Siden 2015 har Business Lolland-Falster kraftigt intensiveret indsatsen over for nystartede og udviklingsorienterede virksomhed samt indsatsen ift. forretningsudvikling overfor landsdelens virksomheder i øvrigt. Læs mere om Vækstfabrikkerne HER.

 • Arbejdskraft:
  Business Lolland-Falster og kommuner har tænkt helt nyt ift. beskæftigelsesindsatsen og etablerede i starten af 2016 en fælles virksomhedsrettet indsats, som bl.a. indebærer, at medarbejdere fra kommunernes jobcentre har deres daglige gang på Business Lolland-Falsters kontorer og udfører virksomhedsbesøg og -rådgivning i fællesskab med forretningsudviklere fra Business Lolland-Falster. Læs mere om det HER.

  Derudover har kommunerne bevilget finansiering til en målrettet indsats ift. at udnytte arbejdskraftressourcerne hos de ledige udenlandske borgere, som er flyttet hertil med en ægtefælle, der har taget job i en af landsdelens vidensvirksomheder. Læs mere om det HER.

 • Kapital:
  Siden foråret 2016 har Business Lolland-Falster arbejdet på at etablere en betydelig kapitalfond med fokus på et særligt udviklingspotentiale for landsdelen. Resultatet af dette arbejde forventer vi at kunne offentligøre inden årets udgang.

 • Infrastruktur:
  Den høje kvalitet af forsyningsstrukturen er udtryk for en bevidst prioriteringen, mens svagheden på vejnettet i visse egne af Lolland primæret skyldes et højt omkostningsniveau. Det overordnede vejnet på Lolland er dog sikret af en vedligeholdelses- aftale med NCC Roads, der blev indgået i 2010 og løber frem til 2025.

  De kommende statslige infrastrukturprojekter Storstrømsbroen (byggestart: 2017) og Femern Bælt tunnelen (forventet byggestart: 2019) vil desuden betyde betydelig opgradering af vejnettet på flere områder. 

 • Image:
  Business Lolland-Falster udviklede i begyndelsen af 2016 en ny kommunikationsstrategi, hvis primære formål er at imødegå den "udkants-fortælling", som Lolland-Falster meget ofte bliver placeret i - af presse, politikere og den øvrige offentlighed. L

  olland-Falster er væsentlig bedre end sit rygte, hvilket ovenikøbet kan dokumenteres med tørre tal, og strategien handler da også i store træk om blot at blive bedre til at trænge igennem med de budskaber om Lolland-Falster, som de fleste endnu ikke har hørt.

  F.eks. har Business Lolland-Falster og kommunerne et fælles mål om, at Lolland-Falster skal være det bedste sted i Greater Copenhagen at drive virksomhed i 2020. Det er vel en ambition, der er værd at gøre opmærksom på!

Herunder kan du downloade de to rapporter:

Erhvervslivets forventninger på Lolland-Falster

Det kommunale erhvervsklima på Lolland-Falster