Rekruttering

Rekruttering, kvalificering og fastholdelse

I en stadig større konkurrence om arbejdskraften i Danmark arbejder Business Lolland-Falster med at styrke virksomhedernes position til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Indsatserne styrker vores vigtige målsætning om at gøre Lolland-Falster til det bedste sted at drive virksomhed i Greater Copenhagen i 2020.

Med en faldende arbejdsstyrke, vil det i de kommende år blive stadig mere vanskeligt at finde de rette medarbejdere. Derfor har Business Lolland-Falster en række særlige indsatser på virksomhedernes kompetencebehov, både nu og i fremtiden.        

Ægtefællejobs

Ved at arbejde målrettet med at skabe beskæftigelsesmuligheder til tilflyttende nyansattes ægtefæller/partnere er virksomhederne bedre stillet, når der skal hentes arbejdskraft uden for Lolland-Falster.

Business Lolland-Falster faciliterer et netværk af lokale virksomheder, der er klar til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe hinanden, for at sikre at området er attraktivt for kvalificeret arbejdskraft.

Ved at tilbyde en håndholdt indsats overfor netværkets virksomheder, kan vi både yde støtte til virksomheder der står overfor en rekruttering, men også overfor den medflyttende ægtefælle, der vil blive vejledt og hjulpet godt på vej, til at komme i beskæftigelse på Lolland-Falster.

Med denne indsats, kan Business Lolland-Falster både stille virksomhederne bedre i konkurrencen om den gode arbejdskraft, men også sikre en fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere.

Kontakt Lise Damsbo Savic, hvis du vil mere om din virksomheds muligheder.

Rekruttering af arbejdskraft

Vi har et tæt samarbejde med jobcentrene i Lolland og Guldborgsund Kommuner, og sammen med deres virksomhedskonsulenter kan vi yde en solid service overfor virksomhederne på Lolland-Falster i forhold til rekruttering, opkvalificering og uddannelsesforløb. Via nedenstående links finder du mere information om jobcentrenes services.

Guldborgsund Kommune

Lolland Kommune

 
Uddannelse

Sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner har Business Lolland-Falster et særligt fokus på uddannelse. Behovet for uddannelse og opkvalificering kan variere fra små korte AMU kurser, til fulde uddannelser, og gennem dialog sikre vi, at din virksomheds behov kan imødekommes fra de lokale uddannelsesinstitutioner.

Business Lolland-Falster kan vejlede om tilskudsmuligheder og støtteordninger, bl.a. når man tager en elev i virksomheden, eller sender en medarbejder på AMU kursus.

Kompetencebank

Business Lolland-Falster har samlet en række spændende kompetencer og interessante kandidater. Listen bliver løbende opdateret, og du kan den seneste version HER.

Du kan få flere oplysninger om kandidaterne ved at kontakte Lise Damsbo Savic.

Synlighed

For at sikre et styrket billede af Lolland-Falster som et spændende sted at søge job- og karrieremuligheder, opsøger Business Lolland-Falster muligheder for at skabe synlighed om disse. Det kan fx være på relevante karrierer messer, via fagblade mv.

Strategisk kompetenceforsyning

Har din virksomhed forholdt sig til kompetencebehovet i de kommende år? Hvor kan det forventes at der opstår huller fx pga pension, generelt pres på arbejdsmarked osv, og hvordan kan disse huller fyldes ud igen? Skal eksisterende medarbejdere uddannes og opkvalificeres? Skal der rekrutteres? Eller skal der ske ændringer i kompetencebehovet fa ved indførelse af robotter?

Via Business Lolland-Falster er det muligt at få faglig sparring fra en professionel HR virksomhed, til at få lagt en plan for det fremtidige kompetencebehov, således at din virksomhed ikke risikere at stå i en situation, hvor de rette kompetencer ikke kan skaffes.

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Virksomhederne på Lolland-Falster er begyndt at mangle arbejdskraft og analyser viser at efterspørgslen ikke bliver mindre i de kommende år. Dette giver en unik mulighed for dem som i dag står uden for arbejdsmarkedet og som af forskellige årsager ikke kan blive ansat i et fuldtidsjob fra den ene dag til den anden.

Derfor er kommuner og erhvervsorganisationer på Lolland-Falster gået sammen om en ny fireårig indsats, der med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer en virksomhedsdreven beskæftigelsesindsats med det formål at få flere af samfundets udsatte borgere på Lolland-Falster i beskæftigelse.

Målet er at mindst 850 udsatte borgere får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem konkrete forløb i virksomheder.  Af dem skal 550 personer opnå ordinære løntimer. Der kan være tale om almindeligt ordinært arbejde på deltid eller fuld tid, ordinære jobs på få timer om ugen eller job med løntilskud. Målet er ligeledes at mindst 400 virksomheder på Lolland-Falster skal deltage i indsatsen.

Videns- og netværkshuset Cabi, samt analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight leverer sparring og kompetenceudvikling til projektets partnere. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, gennemfører en ekstern evaluering af projektet.

Virksomhedernes udbytte

Der er mange fordele ved at rekruttere borgere fra kanten af arbejdsmarked til opgaver som ikke kræver en formel uddannelse. Udbyttet er fx:

 • Løsning af opgaver som ikke bliver løst i dag
 • Øget eller ekstra kapacitet uden store lønomkostninger
 • Mulighed for vækst og flere ordrer
 • Mulighed for risikofri prøve- og træningsperiode af nye medarbejdere
 • Sikring af grundlaget for tilstrækkelig arbejdskraft fremover
 • Godt renommé på grund af virksomhedens sociale ansvar
Læs mere

Herunder finder du tekster, folder, pressemeddelelser om Rekruttering fra kanten:

Folder til virksomheder
A.P. Møller fonden om Rekruttering fra kanten
Nyt projekt skal få langtidsledige i arbejde, TV2Øst 
Lolland-Falster vil have flere udsatte borgere i job, Cabi
 
Ambassadørvirksomheder

I sommeren 2018 udpegedes 51 ambassadørvirksomheder der skal gå foran i indsatsen og vise vejen for områdets øvrige virksomheder. Fælles for ambassadørvirksomhederne er at de tager et stort socialt ansvar og har erfaring med, eller et ønske om, at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Se ambassadørvirksomhederne

Projektets partnere

Cabi
LG Insight
Business Lolland-Falster
Lolland Kommune
Guldborgsund Kommune
3F
Erhvervspark Lolland

Fokus på opgaver

Alternativ rekruttering kan ses som et supplement til ordinær rekruttering. Ved at se systematisk på opgaveløsning frem for stillingsbetegnelser, kan man finde opgaver og småjobs, der ikke kræver uddannelse. Få overblik over virksomhedens opgaver med et enkelt værktøj eller kontakt projektleder Marie Persson for at høre mere.

Kontakt

Kontakt projektleder Marie Persson eller nogen af projektets andre partnere for at høre mere:

Business Lolland-Falster: Projektleder Marie Persson, mobil 5179 2641, mp@businesslf.dk

Jobcenter Lolland: Virksomhedskonsulent Jeppe Jørgensen, mobil 2491 8443, jejrg@lolland.dk

Jobcenter Guldborgsund: Virksomhedskonsulent Gitte Jensen, mobil 2518 0338, gj@guldborgsund.dk

3F: Næstformand Bjarne Jensen, mobil 2121 5038, bjarne.j@3f.dk

Erhvervspark Lolland: Direktør Kim Larsen, mobil 2295 1720 kim@erhvervsparklolland.dk

FAQ – Rekruttering fra kanten

Hvad er nyt i dette projekt?

Forskellen på Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster og traditionelle beskæftigelsesprojekter er, at Rekruttering fra kanten er virksomhedsdrevet. Det betyder, at Rekruttering fra kanten tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det er en grundantagelse i Rekruttering fra kanten, at det skaber værdi for virksomheder at tænke i opgaver fremfor traditionelle stillingsbetegnelser. Dermed kan virksomheder som har svært ved at rekruttere arbejdskraft klare sig med færre faglærte medarbejdere, og få de opgaver som ikke kræver en faglig uddannelse løst af borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Hvad er virksomhedernes udbytte?

Der er mange fordele ved at rekruttere fra kanten. Virksomhedernes udbytte er f.eks.:

 • Løsning af opgaver som ikke bliver løst i dag
 • Sikring af grundlaget for tilstrækkelig arbejdskraft fremover
 • Øget eller ekstra kapacitet uden store lønomkostninger
 • Mulighed for vækst og flere ordrer
 • Mulighed for risikofri prøve- og træningsperiode af nye medarbejdere
 • Øget fleksibilitet ift. efteruddannelse af medarbejdere
 • Mulighed for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
 • Loyale medarbejdere som oftest bliver på arbejdspladsen
 • Godt renommé på grund af virksomhedens sociale ansvar

Derudover vil virksomhederne få mulighed for at deltage i netværksaktiviteter med andre virksomheder i indsatsen, hvor de kan dele erfaringer og blive klædt på i forhold til arbejdet med borgerne.

Hvad vil det sige at være ambassadørvirksomhed og hvem kan blive det?

I 2018 er der udpeget omkring 50 ambassadørvirksomheder, der skal gå foran i indsatsen og være en rollemodel for andre virksomheder. Fælles for ambassadørvirksomhederne er, at de tager et stort socialt ansvar og har erfaring med, eller et ønske om, at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Der vil ikke blive rekrutteret nye ambassadørvirksomheder efter indsatsens opstartsperiode, men alle virksomheder på Lolland-Falster er velkomne til at deltage i projektet som partner. Kontakt Marie Persson, Gitte Jensen eller Jeppe Jørgensen for at høre mere.

Hvad forventes af min virksomhed og medarbejdere?

Som deltager i Rekruttering fra kanten forventes det, at virksomheden er åben over for at tage borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i praktik, ordinære løntimer samt at virksomheden samarbejder med jobcenteret og projektets øvrige aktører. Vi ser også gerne at virksomheden deltager i netværk med de andre virksomheder i projektet.

Hvilke opgaver kan borgerne løse?

Borgerne kan løse de opgaver som virksomheden har behov for og som ikke kræver en særlig uddannelse. Borgerne starter typisk med at løse enklere opgaver, og kan derefter trænes til at løse mere specialiserede eller kvalificerede opgaver.  Ved at se systematisk på opgaveløsning frem for stillingsbetegnelser, kan man finde opgaver og småjobs, der ikke kræver uddannelse. Få overblik over virksomhedens opgaver med et enkelt værktøj.

Hvor mange timer skal borgerne arbejde og hvad skal de have i løn?

Borgerne arbejder de timer som de kan klare, og som virksomheden kan tilbyde. Som udgangspunkt skal borgerne have løn for de timer som de løser ordinære opgaver for virksomheden.  Borgernes løn bestemmes med afsæt i branche, love, eventuelle overenskomster og borgerens kompetencer, som ved hvilken som helst ansættelse.

Det er muligt at borgeren starter i praktik og først betales en timeløn når borgeren mestrer opgaverne. En kombination af praktiktimer og ordinære løntimer er også muligt, ligesom der findes forskellige støttemuligheder. Se et overblik her eller kontakt jobcentret for mere information. 

Hvad vil det sige at være på kanten af arbejdsmarkedet?

Borgerne i Rekruttering fra kanten indsatsen er primært aktivitetsparate borgere fra jobcentret. Det betyder at de kan have andre problemer end ledighed eller nogle udfordringer, som gør at de ikke kan varetage et fultidsjob på nuværende tidspunkt. Borgernes deltagelse i Rekruttering fra kanten er frivillig, og de tilbydes også at deltage i tilbud fra social- og sundhedsområderne, som kan støtte dem i deres vej mod arbejdsmarkedet.

Hvordan matches borgere og virksomheder?

Matchning sker i samarbejde mellem virksomhed og jobcenter. Jobcentret vil foretage en forventningsafstemning med virksomheden og hjælpe med at identificere opgaver til borgerne.

Kan virksomheden afbryde samarbejdet, hvis der skulle opstå behov for det?

Ja, virksomheder kan til en hver tid afbryde samarbejdet. Hvis virksomheden oplever at samarbejdet ikke fungerer med en enkelt borger, vil jobcentret bestræbe sig på at finde en anden borger til virksomheden.  

Hvordan kommer vi i gang rent praktisk?

Kontakt Gitte Jensen i Jobcenter Guldborgsund eller Jeppe Jørgensen i Jobcenter Lolland for at aftale et virksomhedsbesøg, hvor vi kan tale mere om opgaver og muligheder. Du er også velkommen til at kontakte projektleder hos Business Lolland-Falster, Marie Persson

Får virksomheden en kontaktperson?

Virksomheden får en kontaktperson i jobcentret, som virksomheden altid kan tage kontakt til, og som vil følge op på borgerforløbene.

Søger du job på Lolland-Falster…?

…eller er du interesseret i at vide, hvordan du skaber en fremtid, hvor du dyrker karriere og familieliv på de danske Sydhavsøer? Så klik dig videre HER.

Nyheder fra Business Lolland-Falster

Stå frem og træk andre med

Den erfarne erhvervsmand Kim Rahbek, grundlægger af Sticks’n Sushi, er valgt som formand i erhvervsfremmeorganisationen Business Lolland-Falster. Han taler med begejstring om en stærk landsdel med masser af ressourcer og potentiale. -Vi står helt aktuelt med et...

Lolland-Falster fælles om turismen

Fra januar dannes et nyt turismeselskab på Lolland-Falster. De to kommuner og Business Lolland-Falster står sammen i bestyrelsen i det nye selskab. Nuværende aktiviteter i begge kommuner fortsætter, men for fremtiden med en samlet stærk bestyrelse bag. Intet lukkes...

Velkommen til to nye kolleger

Business Lolland-Falster har brug for flere kræfter. Derfor byder vi to forretningsudviklere velkommen i teamet Landbrug & Fødevarer og i Industri & Anlæg.   På Industri & Anlægsområdet er det afgørende for fastholdelsen af vækst, at opbygge nye...

Fokus på fire ting

Business Lolland-Falster har indgået en ny fireårig samarbejdsaftale med Guldborgsund og Lolland kommuner, som træder i kraft fra årsskiftet. Bag aftalen ligger en stærk fælles vilje om at styrke erhvervslivet på Lolland-Falster. Business Lolland-Falster sætter fart...

God idé er søsat

Ny ferieform til folk der kan lide at blive vugget i søvn på bølgen blå, men ikke selv har lyst til at styre båden. Hold ferie i en husbåd. Ved porten til Smålandshavet, som Kragenæs Marina Lystcamp kaldes, har de fundet på at udleje husbåde som et supplement...

Lige adgang til EU

I december kan du møde den danske radikale politiker i EU-kommissionen, Margrethe Vestager. Hun lægger vejen forbi til et fyraftensmøde hvor konkurrence og lige adgang til det europæiske marked er på dagsordenen. Mød også blandt andre direktør for Pricerunner, Martin...