Vækstprogram skaber tid til ledelse

I Lollands Bank taler man om at mødes med sin ”wingman”, drikke en kop værdi-kaffe og om hvor gavnligt det er, at vende sine daglige ledelses-udfordringer med en kollega. Banken har nemlig sagt ja tak til et initiativ fra Business Lolland-Falster om at deltage i Erhvervsministeriet og Region Sjællands tilbud om et gratis skræddersyet vækstprogram med fokus på ledelse.

Støt hinanden
Jesper-Max Larsen fra DNA (Danish Network Association) indbyder til refleksion siden første workshop for en måned siden. ”Hvad er erfaringerne, hvilke tanker har I gjort jer”, spørger han, og åbner dørene på vid gab til videns- og erfaringsdeling, sætter åbenhed om egne udfordringer på dagsordenen ved at skabe rum for at de 15 mellemledere til formiddagens workshop udveksler usikkerheder og taler om ledelse som en konkret opgave.

Ledelse giver værdi
Undersøgelser viser, at ledelsesarbejdet nedprioriteres i de fleste virksomheder. Ikke med vilje naturligvis, men det skubbes i baggrunden af hverdagens mange presserende opgaver, og pludselig bruger man kun
20 % af sin tid på dét som giver allermest værdi, nemlig ledelse, fortæller han. Det er derfor en af workshoppens vigtigste mål er at få ledelse til at være top of mind hos medarbejderne. Og der skal sættes tid af til så vigtig en opgave, pointerer han.

Mod til at bede om hjælp
Det er medarbejderne i Lollands Bank helt med på. De har fået øjnene op for hvor stor hjælp de kan hente hos hinanden i form af kontinuerlig sparring, og de er meget enige om, at tillid og ærlighed i gruppen er altafgørende for at skabe nye vaner blandt mellemlederne.
-Man skal turde lægge sig fladt ned og indrømme at man har en udfordring, siger én, og støttes straks af kollegerne, der alle ønsker at bruge mere tid på ledelse.
-Fordi det giver tryghed for medarbejderne, når de kan se, at man har en plan som man tror på, siger en anden.
-Virksomheden betaler medarbejderne for at være kompetente, diciplinerede og dygtige. Men dét som virkelig rykker noget; medarbejdernes passion, kreativitet og initiativ, det skal man motivere frem og være lykkelig for, når medarbejderne bidrager med, siger Jesper-Max Larsen.

Nej tak til københavneri
Bankdirektøren er om ikke lykkelig, så i hvert fald i godt humør under dagens workshop. Anders F. Møller har gennem tiderne stiftet bekendtskab med mange konsulenter og bureauer der ville sælge kurser, processer og projekter, og han er tilfreds med, at Lollands Bank har forholdt sig afventede.
-Det her er vækst-assistance i øjenhøjde, siger han. Og han understreger, at det er et rigtig godt match mellem banken og DNA-projektet. Næsten som en nordjyde går Anders F. Møller så vidt som til at rose konsulenten fra DNA, og sige tak til Business Lolland-Falster for samarbejdet.
-Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, siger han som indledning til anden workshop. Og med sin tilstedeværelse signalerer han det allervigtigste for enhver forandring i enhver virksomhed: Vi står sammen om det her. Vi vil videre.

Fakta:
DNA – Danish Network Association – er Vækstprogrammet finansieret af kommunerne, Region Sjælland og Erhvervsministeriet.  Initiativet er gratis for virksomheder i tre kommuner; Guldborgsund, Vordingborg og Lolland. Man inviterer til vækstforløb hvor der tales om økonomistyring, aftaler, agenter, ledelse, strategi, forhandling, supply chain mv. Efter de to første workshops vil DNA følge virksomheden gennem det næste år. Her får man blandt andet adgang til løbende og tæt sparring på udviklingen med udgangspunkt i en årsplan og konkrete handlinger.