“Vi skal blive bedre til at dele vores turister”

En fælles, stærk stemme i turismeindsatsen for Lolland-Falster. Det bliver resultatet af arbejdet i det nye destinationsselskab, der er oprettet pr. 1. januar 2019. Den fælles stemme skal bruges til at styrke indsatsen for et erhverv, der vil opleve en væksteksplosion i de kommende år.

Den styrkede indsats er særligt vigtig, fordi turismen er et af de hurtigst voksende erhverv i verden. Ifølge tal fra Visit Denmark forventes antallet af internationale turistankomster at nå op på 1,6 mia. om året på verdensplan i 2025. I løbet af de sidste 10 år er den globale turisme vokset med 4 pct. om året. Det gør turisme til en beskæftigelsesraket, der bliver ved med at vokse, og som allerede på nuværende tidspunkt beskæftiger syv gange flere end bilindustrien.

-Set med de nationale briller er der et krav til, at der bliver færre destinationsselskaber. Med det nye selskab støtter vi denne trend, men det vigtigste er, at vi samtidig styrker den fælles historiefortælling om Lolland-Falster som en turismedestination. Det gør os mere konkurrencedygtige for at tiltrække både danske og udenlandske turister, fortæller den nye destinationschef, Brian Lindorf Hansen.

Opgaven for det nye destinationsselskab er at videreføre de gode lokale indsatser, der allerede er i gang. Indsatserne skal kittes bedre sammen, så turismehvervet kan bidrage mere til den private jobskabelse både i og uden for sæsonen.

-Ét af mine mål er, at vi skal blive bedre til at dele vores turister på Lolland-Falster. Ved at dele gæsten kommer gæsten længere rundt på øerne og får et større udbud af oplevelser. Det mangedobler sandsynligheden for, at gæsten og familien kommer igen, og det gør hele erhvervet stærkere, siger Brian.

Visit Lolland-Falster A/S er en særskilt juridisk enhed med egen bestyrelse under Business Lolland-Falster. Selskabet er et datterselskab af Business Lolland-Falster. Det nye destinationsselskab er oprettet pr. 1. januar 2019, og i øjeblikket er den nye ledelse og bestyrelsen ved at tegne billedet af, hvilken destination Lolland-Falster skal være i fremtiden.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.