Kapital til vækstplaner

Når en idé skal realiseres, kræver det, at økonomien er i orden. Det gælder både, når du vil etablere din egen virksomhed, og når du vil skabe vækst i en eksisterende virksomhed. Skal du bruge kapital til vækst, kan Business Lolland-Falster gøre en forskel.

Vi kan hjælpe dig med sparring om:

 • Din virksomheds økonomi
 • Forretningsplan og budgetter
 • Virksomhedens kapitalsammensætning
 • Forberedelse til møde med finansieringspartnere
 • Overblik over det offentliges finansieringsmuligheder

Desuden kan vi hjælpe dig i den rigtige retning i forhold den funding- og investeringskapital, der er relevant for din situation.

Business Lolland-Falster har følgende samarbejdspartnere

 • Capnova
 • Interreg 5a programmer
 • Innovayt
 • Vækstfonden 

InnoBooster - Sæt gang i væksten i din virksomhed
Den 15. februar åbnede InnovationsFonden for programmet InnoBooster. Innovative virksomheder med 2-249 ansatte kan her udarbejde en InnovationsPlan og søge om tilskud til at gennemføre et innovationsforløb. Det kan være til et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne. Og kræver idéen, at din virksomhed får tilført ny viden udefra, f.eks. gennem et samarbejde med en videninstitution eller et privat udviklingshus eller ved at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer? Så kan det være relevant at søge en investering via InnoBooster.

Få medfinansiering til et innovationsforløb på mindre end en måned!

InnovationsPlanen afløser de traditionelle ansøgningsskemaer og sætter fokus på den idé, som skal skabe værdi for din virksomhed.  Med InnovationsPlanen bliver ansøgningsprocessen enklere og mere fleksibel. Er din InnovationsPlan er god nok, kan du komme i gang med dit innovationsprojekt inden en måned. Samtidig kan din InnovationsPlan afklare behov og udviklingsmuligheder i din virksomhed.

InnoBooster behandler ansøgningerne løbende, så du kan indsende din ansøgning, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner.

Hvad kan man få tilskud til?

InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere. Vores investering i din idé kræver hverken, at vi får ejerandele eller penge retur – men vi kræver, at din idé har forretningsmæssigt potentiale, og at innovationsprojektet er gennemtænkt.

 

Afhængig af behov og potentiale i InnoBooster-projektet kan vi investere op til 5 mio. kr. Men du skal være opmærksom på, at der er væsentlig forskel på kravene til et projekt til 100.000 kr og et til 500.000 kr., ligesom der er væsentlig forskel på kravene til projekter til henholdsvis ½ mio. og 5 mio. kr. Der kan eksempelvis ansøges til:

 • En højtuddannet eller en forsker, der skal arbejde med udvikling i virksomheden.
 • Samarbejde med en videninstitution
 • Anden videnbaseret hjælp – bevilges i sammenhæng med en af de to andre muligheder.
 • Egne timer til en på forhånd fastsat timepris


Virksomheden skal selv finansiere minimum 67 procent af det samlede budget for innovationsforløbet. Heraf skal der være en kontantfinansiering svarende til minimum 15 procent af tilskuddet. Innovationsforløbet kan vare mellem 6 og 18 måneder. De generelle retninglinier findes her http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/innobooster-retningslinjer-2016-1.pdf

 

Læs mere på http://innovationsfonden.dk/da samt http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/innobooster

Kontakt
Claus Madelung
Forretningsudvikler/Business Development Manager
+45 2966 8718
Steen Wæver
Erhvervsudviklingschef/ Business Development Director
+45 2025 0680